Bog hæftet Beskatning ved havelågen af Daniel Bergstein

Beskatning ved havelågen


Sprog: Dansk


Information:
Format:pdf.epub.lit.ibooks.mobi.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Publikationer: 11/2016
ISBN: 384859502936434
Sider: 227
Dimensioner: 2.1 mb
Læse Online:1004
Hent bøger:665

Hent | Læse bøger

Pris bøger:

Beskatning ved havelågen.e-bøg(bøg) – (DKK-0.00kr)


Beskatning ved havelågen.lydbøger MP3 – (DKK-0.00kr)

Beskatning ved havelågen Hent (Download/Læs online) Bog PDF ePub Kindle Gratis

Bog hæftet Beskatning ved havelågen af Daniel Bergstein


Forlagets beskrivelse

Få styr på reglerne om exitskat på aktier og kursgevinster for fysiske personer.

Formålet med exitbeskatning er at sikre at gevinst på aktiver som er optjent under skattepligt til Danmark bliver beskattet i Danmark.

Exitbeskatning indtræder når en person ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark eller når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst betragtes som hjemmehørende i en anden stat.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Den historiske udvikling i reglerne om fraflytningsbeskatning på aktier.
  • Centrale betænkninger og arbejder fra Skatteudvalget og Skatteministeriet mv.
  • Detaljeret redegørelse for de nugældende regler med udførlige regneeksempler.
  • Problemstillinger i de nugældende regler om exitbeskatning på aktier.
  • Modsætningsforholdet til EU-retten specielt etableringsfriheden og den frie bevægelighed.
  • Tre eksempler på udenlandske regler for exitbeskatning af urealiserede aktieavancer – for Sverige Frankrig og Canada.
  • Reglerne for exitbeskatning på kursgevinster.

Målgruppe
Bogen er et godt værktøj for praktikere – advokater revisorer rådgivere m.fl. – og andre der ønsker en udførlig fremstilling af den særlige beskatning der indtræder når man flytter fra Danmark.

Om forfatteren
Daniel Bergstein er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Han er ansat som Senior Tax Manager ved KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og har i en årrække rådgivet personer om reglerne for beskatning ved fraflytning.

Beskatning ved havelågen.pdf

Beskatning ved havelågen.epub

Beskatning ved havelågen hent bøger gratis [pdf epub kindle]

At tilføje en masse erfaring og viden. Her kan du få PDF Special Book ePub Contemporary Beskatning ved havelågen til dig. På dette websted er der bøger i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub og Mobi. Selvfølgelig er denne moderne download af Beskatning ved havelågen PDF af bogen meget interessant at læse. Du behøver ikke købe det, fordi vi kun tilbyder det gratis ved at downloade her. Få din Kindle her, eller download en GRATIS Kindle Reading App

TAGS:

Download ebook 9788761932969 1 Beskatning ved havelågen PDF Epub; Læse 9788761932969 2 Beskatning ved havelågen AWZ e-bog; GRATIS Download 3 Beskatning ved havelågen PDF DOCX; Læse Online GRATIS 4 Beskatning ved havelågen epub awz; Gratis hent 9788761932969 Beskatning ved havelågen Kindle eBog; ebook Beskatning ved havelågen Docx mobi; GRATIS Beskatning ved havelågen Kindle Ibook; GRATIS Download Beskatning ved havelågen Txt Doc; Gratis hent Online 9788761932969 Beskatning ved havelågen dvd kindle; Læse GRATIS Beskatning ved havelågen FB2 mp3; Gratis hent Beskatning ved havelågen txt EPUB; Læse GRATIS Download Beskatning ved havelågen PDF txt; hent Online Beskatning ved havelågen Mobi cd 9788761932969; bøger Dansk Beskatning ved havelågen txt doc; Læse GRATIS Beskatning ved havelågen TXT e-bog; Gratis hent Beskatning ved havelågen DOCX boken; Læse GRATIS Download Beskatning ved havelågen bogen Mobi; Gratis hent Læse Beskatning ved havelågen e-bog Fb2; Læse nettet Beskatning ved havelågen audiobook lydbøger; ebook bøger Beskatning ved havelågen Mp3 cd;Download ebook Beskatning ved havelågen audiobook; Gratis hent Online Beskatning ved havelågen TXT Ebog;bøger Dansk Beskatning ved havelågen pdf AWZ e-bog; Hent Dansk Beskatning ved havelågen DOCX TXT e-bog; Download ebook bøger Beskatning ved havelågen PDF epub;9788761932969;
Beskatning ved havelågen e-bog gratis
download Beskatning ved havelågen pdf gratis om Dansk
digitaliseret Beskatning ved havelågen pdf
Beskatning ved havelågen nettet
Beskatning ved havelågen online gratis lovligt
lytte til Beskatning ved havelågen audiobook mp3
Beskatning ved havelågen free ebook
læse bøg Beskatning ved havelågen txt
Hvor kan jeg Beskatning ved havelågen download bogen?
Beskatning ved havelågen torrent uden registrering
elektronisk Beskatning ved havelågen mobi
købe Beskatning ved havelågen billige
lydbog Beskatning ved havelågen gratis ogg

Beskatning ved havelågen djvu
bibliotek Beskatning ved havelågen læses online
leje Beskatning ved havelågen epub
Beskatning ved havelågen læse pdf på ipad
Beskatning ved havelågen læses online
Beskatning ved havelågen.pdf
Beskatning ved havelågen.ePub
9788761932969.ISBN
GOODREADS
GOOGLE BOOKS