Bog hæftet Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring af Michelle Garcia Winner Linda K. Murphy

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring


Sprog: Dansk


Information:
Format:epub.pdf.mobi.fb2.ibooks.txt.lit.doc.djvu
Publikationer: 7/2015
ISBN: 3485758493848
Sider: 230
Dimensioner: 3.4 mb
Læse Online:665
Hent bøger:111

Hent | Læse bøger

Pris bøger:

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.e-bøg(bøg) – (DKK-0.00kr)


Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.lydbøger MP3 – (DKK-0.00kr)

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Hent (Download/Læs online) Bog PDF ePub Kindle Gratis

Bog hæftet Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring af Michelle Garcia Winner Linda K. Murphy


Forlagets beskrivelse

Lær børn og unge at tænke socialt”Social Tænkning og mig” er et sæt på to bøger – en til eleven og en til læreren – der især er rettet mod børn og unge med autisme ADHD og andre tilsvarende udfordringer.
I bøgerne arbejdes der ved hjælp af en række helt konkrete opgaver og øvelsesark systematisk med at lære barnet/den unge at tænke socialt – at forstå andres tanker følelser og reaktionsmønstre og hvordan andre påvirkes af den måde barnet/den unge selv agerer på.
Bøgerne er skrevet af Michelle Winner der har udviklet konceptet social tænkning i samarbejde med Linda Murphy.
”Social tænkning og mig – børnenes bog” er elevens arbejdsbog der indeholder en lang række konkrete øvelser hvor typiske situationer fra hverdagen gennemgås for at opbygge elevens evne til at tolke sine egne og andres ikke-verbale kommunikation finde de passende reaktioner på f.eks. frustrationer så barnet lærer at handle og tænke socialt. Uden disse evner bliver barnet ofte ensomt udsat for mobning og social eksklusion.Bogen kan også bruges af forældre der ønsker at arbejde med at lære deres barn disse ting.Hvad er social tænkning?Langt det meste kommunikation mellem to mennesker består ikke af de konkrete ord der bliver sagt. Kropssprog tonefald kropsholdning berøring/ikke-berøring rammerne omkring kommunikationen og så videre sender alt sammen signaler som de fleste af os har lært at tolke intuitivt – helt uden at tænke over det. Og derfor tager vi ofte for givet at andre besidder de samme evner til at tænke socialt.Men for andre er denne proces alt andet end naturlig. Mange børn og unge scorer således højt på intelligenstest selvom de ikke intuitivt kender nuancerne i social kommunikation. Derfor har de ofte svært ved at begå sig når de er sammen med andre.Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social Tænkning som er målrettet mennesker der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever studerende og voksne.  Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme Asperger ADHD og tilsvarende udfordringer der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt.Social tænkning har desuden vist sig som et velegnet redskab til at fremme inklusionen i skolen.

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.pdf

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.epub

Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring hent bøger gratis [pdf epub txt]

At tilføje en masse erfaring og viden. Her kan du få PDF Special Book ePub Contemporary Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring til dig. På dette websted er der bøger i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub og Mobi. Selvfølgelig er denne moderne download af Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF af bogen meget interessant at læse. Du behøver ikke købe det, fordi vi kun tilbyder det gratis ved at downloade her. Få din Kindle her, eller download en GRATIS Kindle Reading App

TAGS:

Download ebook 9788790333720 1 Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF Epub; ebook købe 2 Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring AWZ e-bog; BOg købe dansk 3 Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF DOCX; Hent 4 Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring epub awz; Læse Dansk Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Kindle eBog; Gratis hent Online Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Docx mobi; Gratis hent Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Kindle Ibook; BOg dansk Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Docx DJVU 9788790333720; bøger ogg Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Djvu Mobi; bøger Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Epub Txt 9788790333720; Hent Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring doc fb2; Gratis hent Online Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring docx fb2; Læse GRATIS Download Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring FB2 EPUB 9788790333720; bøger Dansk Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring txt doc; bøger nettet Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Epub e-bog; Download bøger Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF bogen; Læse GRATIS Download Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring boger doc ; Online GRATIS Download Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring djvu bogen; Bog bøger 9788790333720 Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Mp3 Cd; Læse GRATIS Download Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Mp3 cd;bøger Dansk Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring MP3; ebook bøger Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF Epub MOBI;Gratis hent Online Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring DOC DOCX; Download bøger Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring Epub PDF; Download ebook bøger Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring PDF epub;9788790333720;
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring torrent uden registrering
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring nettet
lytte til Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring audiobook mp3
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring djvu
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring free ebook
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring læses online
digitaliseret Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring pdf
bibliotek Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring læses online
lydbøg Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring gratis ogg

download Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring pdf gratis om Dansk
købe Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring billige
leje Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring epub
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring e-bog gratis
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring læse pdf på ipad
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring online gratis lovligt
læse bøg Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring txt
Hvor kan jeg Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring download bogen?
elektronisk Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring mobi
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.pdf
Social tænkning og mig- Børnenes lærebog om social-emotionel læring.ePub
9788790333720.ISBN
GOODREADS
GOOGLE BOOKS